• Kintape体系同学专栏

  broken image

  中医仿生术创始人,著有《肌贴原理及实战》上、下册、《肌贴常见使用方法汇编》

  愿景:快乐的生活,简单的生意

 • Kintape同学三级证书获得者列表

  此处为kintape同学的电子名片集合,方便大家更了解kintape同学

  大多为医院医生,健身康复行业医师

  直接点击图片,即可查看该同学的详细简介及资料

  broken image

  张希彬 20160332

  broken image

  胡建伟 20160334

  broken image

  李洋 20160336

  broken image

  张海啸 20160342

  broken image

  陆曙明 20160343

  broken image

  祁洪凯 20160374

  broken image

  邹德超 20160389

  broken image

  朱剑明 20160414

  broken image

  杨建军 20160418

  broken image

  李翠霞 20160400

  broken image

  翟莎莎 20160450

  broken image

  李兴 20160456

  broken image

  张华铭 20160457

  broken image

  吴美林 20160459

  broken image

  张伟 20160463

  broken image

  黄俊龙 20160466

  broken image

  冯浩 20160514

  broken image

  史金娜 20160515

  broken image

  郜辉 20160517

  broken image

  张润晨 20160526

  broken image

  印美财 20160542

  broken image

  刘兆民 20160543

  broken image

  武福玲 20160545

  broken image

  张春晖 20160552

  broken image

  杨嘉懋 20160589

  broken image

  孙海斌 20160616

  broken image

  范月友 20160653

  broken image

  刘臣 20160564

  broken image

  后明 20160671

  broken image

  刘丽 20160125

  broken image

  楚飞 20160225

  broken image

  褚延利 20160107

  broken image

  丁海波 20160699

  broken image

  樊继波 20160223

  broken image

  郭丽娜 20160117

  broken image

  郭晓华 20160290

  broken image

  洪士兵 20160235

  broken image

  胡程 20160217

  broken image

  李贵平 20160118

  broken image

  李娟 20160116

  broken image

  李迎光 20160124

  broken image

  李玉珍 20160226

  broken image

  李志君 20160123

  broken image

  刘凯 20160237

  broken image

  刘秀磊 20160231

  broken image

  刘彦民 20160447

  broken image

  马志超 20160232

  broken image

  史振华 20160444

  broken image

  王金峰 20160230

  broken image

  王凯斌 20160122

  broken image

  王岩石 20160129

  broken image

  谢友乾 20160228

  broken image

  吴锓 20150010

  broken image

  翟保 20160323

  broken image

  张传磊 20160618

  broken image

  张磊 20160221

  broken image

  张莎莎 20160224

  broken image

  赵文平 20160229

  broken image

  周燕彩 20160227

  broken image

  邹旭乐 20160105

  broken image

  郭锦洪 20160404

  broken image

  张新刚 20160288

  broken image

  林波 20160562

  broken image

  李莉 20160385

  broken image

  刘瑜 20160646

  broken image

  仝燕彬 20160520

  broken image

  张秀秀 20160256

  broken image

  徐金花 20160627

  broken image

  李效磊 20160758

  broken image

  张超健 20160365

  broken image

  马刚 20160304

  broken image

  李磊 20160537

  broken image

  郭仲 20160521

  broken image

  张小西 20160651

  broken image

  张峻萍 20160753

  broken image

  王金磊 20160656

  broken image

  董雷雷 20160345

  broken image

  张占玺 20160320

  broken image

  徐伟杰 20160257

  broken image

  谢于硕 20160690

  broken image

  冯明 20150002

  broken image

  李少雲 20160689

  broken image

  王少众 20160547

  broken image

  韩丽 20160349

  broken image

  刘宝成 20160383

  broken image

  孙丰孝 20160685

  broken image

  黄振会 20160378

  broken image

  柳曦 20160482

  broken image

  郝晓敏 20160516

  broken image

  任剑东 20160522

  broken image

  陈佩 20160681

  broken image

  陈水莲 20160674

  broken image

  冯志增 20160544

  broken image

  黄洪杰 20160491

  broken image

  李鑫 20160339

  broken image

  刘宁 20160548

  broken image

  孟凡磊 20160380

  broken image

  苗旭升 20160348

  broken image

  苏淑杰 20160687

  broken image

  孙继红 20160573

  broken image

  万晓彤 20160644

  broken image

  王闯 20160555

  broken image

  王红杰 20150007

  broken image

  王志友 20160660

  broken image

  王志友 20160660

  broken image

  吴鹏 20160336

  broken image

  杨在彬 20160629

  broken image

  姚元世 20160634

  broken image

  岳凌峰 20160395

  broken image

  张斌峰 20160535

  broken image

  施卫星 20150000

  broken image

  赵胜兰 20160461

  broken image

  牛传兵 20157777

  broken image

  张淑敏 20160649

  broken image

  高咏诗 20160556

  broken image

  李倩倩 20160642

  broken image

  胡宇 20161176

  broken image

  董昀红 20160593

  broken image

  赵强生 20161180

  broken image

  张恒君 20161182

  broken image

  高俊军 20160403

  broken image

  高明 20160328

  broken image

  王铁刚 20160321

  broken image

  夏灵正 20160317

  broken image

  钟开强 20161181

  broken image

  张云雪 20160527

  broken image

  吴毅 20160406 

  broken image

  杨柳春 20160678

  broken image

  郁春雷 20160350

  broken image

  王兴权 20160466

  broken image

  王素娇 20160510

  broken image

  潘永胜 20160358

  broken image

  李旭强 20160364

  broken image

  王芬 20160458

  broken image

  郭悦丰 20160387

  broken image

  黄卫 20160668

  broken image

  夏雪 20160472

  broken image

  李光 20160384

  broken image

  李妍 20160465

  broken image

  张连记 20160688

  broken image

  龚滔 20160347

  broken image

  王振宇 20160406

  broken image

  李国华 20160645

  broken image

  朱敏桂 20160506

  broken image

  周文华 20160666

  broken image

  高华 20160392

  broken image

  刁伟华 20160662

  broken image

  陈金龙 20160636

  broken image

  方国利 20160756

  broken image

  肖丽娟 20160635

  broken image

  明道仁 20160672

  broken image

  王艳军 20160518

  broken image

  孙帅 20160657

  broken image

  薛香珍 20160641

  broken image

  刘红辉 20160664

  broken image

  张旭光 20160750

  broken image

  田菊 20150009

  broken image

  牛晓东 20150001

  broken image

  孙丽君 20160509

  broken image

  何娜 20160654

  broken image

  吕纪伟 20160658

  broken image

  郝兆健 20160640

  broken image

  杨晨 20160637

  broken image

  程爱军 20160442

  broken image

  牛珊珊 20160289

  broken image

  崔伟科 20161184

   

  broken image

  陆小明 20160309

   

  broken image

  王璐 20160665

   

  broken image

  刘文慧 20160639

   

  broken image

  刘力真 20160638

   

  broken image

  张志辉 20160464

   

  broken image

  徐建平 20161178

   

  broken image

  杨晨 20160676

   

  broken image

  赵保秋 20160326

   

  broken image

  郑群 20160339

   

  broken image

  霍焕民 20160648

   

  broken image

  石长征 20160712

   

  broken image

  朱宗保 20160705

   

  broken image

  孙永 20160714

   

  broken image

  徐存理 20160369

   

  broken image

  劳松松 20160723

   

  broken image

  尹家滨 20160722

   

  broken image

  张琼 20160721

   

  broken image

  魏征 20160259

   

  broken image

  赵强 20160720

   

  broken image

  张庆辉 20160719

   

  broken image

  刘冬冬 20160303

   

  broken image

  梁丽华 20160246

   

  broken image

  王胜航 20160244

   

  broken image

  石燕青 20160243

   

  broken image

  王珂 20150005

   

  broken image

  毕素香 20160754

   

  broken image

  崔丽花 20160242

   

  broken image

  史丹丹 20160241

   

  broken image

  王金兰 20160248

   

  broken image

  刘毅 20160291

   

  broken image

  郭金龙 20160650

   

  broken image

  罗兆海 20150006

   

  broken image

  张利鸣 20160443

   

  broken image

  何启忠 20150004

   

  broken image

  王磊 20160340

   

  broken image

  丁天良 20160240

   

  broken image

  宋慧 20160239

   

  broken image

  王喜华 20160238

   

  broken image

  张传磊 20160618

   

  broken image

  郭晓华 20160290

   

  broken image

  丁海波 20160699

   

  broken image

  周燕彩 20160227

   

//